Excursion

On May 23rd, there is scheduled a trip to an old goldmine in Zloty Stok.

Goldmine address:
Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Zlota 7 street
Zloty Stok

Address in Polish:
Kopalnia Złota w Złotym Stoku
ul. Złota 7
Złoty Stok

CCCC

Layout by Maciej Krysmann